BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

Chuyên trang giới thiệu về khoa học công nghệ trong lĩnh vực bảo trì đường bộ

Liên hệ

BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

Địa chỉ: R.501, Block H2, HUD3, 60 Nguyen Duc Canh Street, Hoang Mai Dist., Hanoi, Viet Nam

Điện thoại: (84-24) 3916 8866 | (84-236) 3609 588

Hotline: (84-97) 525 6688 | (84-90) 344 5055

Email: baotriduongbovietnam@gmail.com